Speech by Prof. Elpida Keravnou-Papailiou from CUT

NEWS / Speech by Prof. Elpida Keravnou-Papailiou from CUT

22 Jun., 15
Κύριε Δήμαρχε,
Φίλοι Πρυτάνεις,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που χαιρετίζω τη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος RISE-TEAMING-H2020.

Η ετοιμασία της πρότασης άρχισε με κοινό όραμα συναδέλφων των δημοσίων Πανεπιστημίων της χώρας. Από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχουν συναδέλφοι του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Η σημαντική αυτή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων Πανεπιστημίων προέκυψε, τόσο λόγω του μεγάλου αντίκτυπου στην κοινωνία και των προοπτικών που θα είχε η δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου αριστείας στα διαδραστικά μέσα, τα ευφυή συστήματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όσο και η προηγούμενη καλή συνεργασία των συγκεκριμένων ερευνητικών ομάδων. Όπως προτεινόταν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το ρόλο Συντονιστή Έργου έχει τοπική αρχή, ο Δήμος Λευκωσίας. Ευχαριστώ θερμά το Δήμαρχο Λευκωσίας για τη δική του ενθουσιώδη υποδοχή της πρότασης. Η συμμετοχή του Δήμου Λευκωσίας, της τοπικής αρχής της πρωτεύουσας, έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό.

Καθοριστικής σημασίας είναι και η συμμετοχή δύο κορυφαίων, διεθνώς αναγνωρισμένων, ιδρυμάτων της Ευρώπης, του Max Plank Institute for Informatics της Γερμανίας και του University College London του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη συγκεκριμένη πρόσκληση, με καταληκτική ημερομηνία το Σεπτέμβριο του 2014, υποβλήθηκαν συνολικά 169 προτάσεις από όλες τις επιλέξιμες χώρες. Η πρόταση για τη δημιουργία του κέντρου αριστείας RISE κατατάγηκε 7η. Αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία και ως εκ τούτου αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες.

Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράμματος RISE, διάρκειας ενός έτους, από την 1η Ιουνίου 2015 μέχρι την 31η Μαΐου 2016, με το ποσό του 0.5 εκ Ευρώ περίπου, αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για τα Κυπριακά δεδομένα. Και τούτο επειδή το τρέχον ερευνητικό πρόγραμμα αφορά κατά κύριο λόγο την προετοιμασία και υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του προτεινόμενου ερευνητικού κέντρου αριστείας. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα υποβληθεί τον Ιούνιο του 2016 ως η πρόταση για τη δεύτερη φάση αξιολόγησης, η επιτυχής έκβαση της οποίας θα οδηγήσει σε μια χρηματοδότηση από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της τάξεως των 15 έως 20 εκ Ευρώ, και με ισόποση συγχρηματοδότηση από άλλους φορείς, έτσι ώστε το ερευνητικό κέντρο να δημιουργηθεί στα επόμενα 5 με 7 χρόνια.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει επομένως να στηρίξουμε έμπρακτα το ερευνητικό πρόγραμμα προσβλέποντας σε μια νέα μεγάλη επιτυχία κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης, μεγιστοποιώντας έτσι το επιστημονικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος, που σαφώς προκύπτει έχοντας υπόψη τους σκοπούς του προτεινόμενου κέντρου αριστείας, οι οποίοι είναι:

  • Η διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας στις οπτικές επιστήμες, όπως γραφικά υπολογιστών, μηχανική όραση, και εικονική πραγματικότητα.
  • Η προώθηση και προαγωγή του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, με σημεία αναφοράς τη νόηση, τη νευροεπιστήμη, την αντίληψη και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.
  • Η ανάπτυξη εφαρμογών στους τομείς της ενέργειας, υγείας και τουρισμού, στη βάση της στρατηγικής της Κύπρου για έξυπνη εξειδίκευση, και αντλώντας από επιστήμες που άπτονται της τεχνητής νοημοσύνης και της επικοινωνίας.
  • Η διασύνδεση με τη βιομηχανία και την κοινωνία, παρέχοντας εντός του κέντρου χώρους και στήριξη για start-ups, για την ανάπτυξη προϊόντων/εφαρμογών, και για επιδείξεις ερευνητικών αποτελεσμάτων και παραγόμενων προϊόντων/εφαρμογών.
Πέραν των όσων έχω ήδη αναφέρει, προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για το πρόγραμμα RISE για τους εξής δύο λόγους: Πρώτον επειδή αποτελεί συνεργασία ανάμεσα στα τρία δημόσια πανεπιστήμια σε τομείς της πληροφορικής, και δεύτερον επειδή εμπλέκει τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία διέγραψα τη δική μου ακαδημαϊκή πορεία, το University College London, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ.

Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό μου θα ήθελα να συγχαρώ ονομαστικά τους συναδέλφους από το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, αρχίζοντας από τη Δέσποινα Μιχαήλ, υπεύθυνη του Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab, Υπεύθυνη της συμμετοχής του ΤΕΠΑΚ στο πρόγραμμα, και προχωρώντας στον Αντρέα Λανίτη, υπεύθυνο του Visual Media Computing Research Lab, και τους Παναγιώτη Ζαφείρη και Άντρη Ιωάννου, υπεύθυνους του Cyprus Interaction Research Lab.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο πρόγραμμα.
Σας ευχαριστώ.


Call: H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017 (Teaming Phase 2)
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 739578


This project has received funding from the Government of the Republic of Cyprus through the Directorate General for the European Programmes, Coordination and Development.