Opening Press Conference

NEWS / Opening Press Conference

22 Jun., 15
Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση της κοινοπραξίας, της οποίας συντονιστής είναι ο Δήμος Λευκωσίας, για την υλοποίηση της Δράσης Research centre on Interactive Media, Smart systems and Emerging technologies, με την επωνυμία RISE. Η πρώτη ενημέρωση έγινε στο πλαίσιο της προετοιμασίας και του λεπτομερούς σχεδιασμού για τη δημιουργία του RISE, με χρηματοδότηση 500,000 ευρώ περίπου, από την 1η Φάση της Δράσης TEAMING του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι λεπτομέρειες της Δράσης δόθηκαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 από το Δήμαρχο Λευκωσίας, τους πρυτάνεις των κρατικών πανεπιστημίων Κύπρου (του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου), τους εκπροσώπους του Max Planck Institute της Γερμανίας και του University College London του Ηνωμένου Βασιλείου, που συμμετέχουν ως εταίροι στην Κοινοπραξία.

Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, μεταξύ άλλων, ανάφερε ότι, «οι σχεδιασμοί μας προνοούν τη φιλοξενία του RISE στην καρδιά της Λευκωσίας, καθώς αυτό εντάσσεται στη στρατηγική της πρωτεύουσας για την ανάπτυξη ενός συστήματος καινοτομίας και δημιουργικότητας με πυρήνα την κεντρική περιοχή της πόλης. Ο πυρήνας αυτός θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς οικονομίας γνώσης και στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας ως περιφερειακού κόμβου δημιουργικότητας, τεχνολογικής προόδου και επιχειρηματικής καινοτομίας, με οφέλη που θα επεκταθούν σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου του RISE στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας  στην καρδιά της υπό σχεδιασμό «Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων» θα έχει καταλυτικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Θα προσφέρει μια γερή διεπιστημονική βάση  για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, θα κινητοποιήσει σημαντικά δίκτυα γνώσης και κοινωνικού κεφαλαίου και θα προσφέρει στήριξη και συνεργασίες σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εδραιωμένες επιχειρήσεις καινοτομίας. Οι εγκαταστάσεις θα φιλοξενούν, εκτός από τα εργαστήρια και χώρους επίδειξης εφαρμογών, νεοσύστατες επιχειρήσεις, αντανακλώντας τον ανοικτό προς την κοινωνία χαρακτήρα του RISE και τη σύνδεση του με το πιο δημιουργικό κομμάτι της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Ο χώρος που έχει επιλεγεί για την ίδρυση του Κέντρου συνορεύει με την νεκρή ζώνη που διαιρεί την πόλη μας και το ιστορικό της κέντρο. Υπάρχουν, ωστόσο  σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη από αυτή την επιλεγμένη τοποθεσία.»

Τόσο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, όσο και η  Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, κα Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού καθώς και ο καθ. Κώστας Χρίστου του Ανοικτού Πανεπιστημίου αναφέρθηκαν στη σημασία και τα οφέλη για τη δημιουργία του κέντρου, όπως:

• Η παραγωγή άριστης έρευνας διεθνούς επιπέδου για βελτίωση του ερευνητικού προφίλ της χώρας.
• Η συνεργασία με επιστήμονες και τοπικές επιχειρήσεις καινοτομίας για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας, ευθυγραμμισμένων με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας.
• Η υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας με τη μεταφορά γνώσεων, κατάρτισης και τεχνολογικών λύσεων για την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης,
• Η δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ επιστημόνων, επιχειρηματιών, καθώς και τοπικών αρχών προς καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας και δημιουργικότητας
• Η προώθηση και προαγωγή του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, με σημεία αναφοράς τη νόηση, τη νευροεπιστήμη, την αντίληψη και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.
• Η ανάπτυξη εφαρμογών στους τομείς της ενέργειας, υγείας και τουρισμού, στη βάση της στρατηγικής της Κύπρου για έξυπνη εξειδίκευση, και αντλώντας από επιστήμες που άπτονται της τεχνητής νοημοσύνης και της επικοινωνίας.
• Η διασύνδεση με τη βιομηχανία και την κοινωνία, παρέχοντας εντός του κέντρου χώρους και στήριξη για start-ups, για την ανάπτυξη προϊόντων/εφαρμογών, και για επιδείξεις ερευνητικών αποτελεσμάτων και παραγόμενων προϊόντων/εφαρμογών.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου τόνισε ότι «η Ανθρωποκεντρική προσέγγιση και ο Σχεδιασμός, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι  Έξυπνες Επικοινωνίες, σε στενή συνέργεια, παρέχουν μια μοναδική διεπιστημονική προοπτική έρευνας με έμφαση στη φιλοσοφία: "Εμπνευσμένο από τον Άνθρωπο, Σχεδιασμένο για τον Άνθρωπο". Οι τεχνολογίες αυτές παρέχουν ένα ευέλικτο μέσο για την επικοινωνία, τη διαχείριση των πληροφοριών, την εκπαίδευση και τη ψυχαγωγία, με εφαρμογές σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής και της επιστήμης.»

Έγινε ειδική αναφορά από την Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων Πανεπιστημίων λόγω του μεγάλου αντίκτυπου στην κοινωνία και των προοπτικών που θα είχε η δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου αριστείας στα διαδραστικά μέσα, τα ευφυή συστήματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όσο και η προηγούμενη καλή συνεργασία των συγκεκριμένων ερευνητικών ομάδων.

Από την πλευρά του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο καθ. Κώστας Χρίστου σημείωσε στη δική του παρέμβαση ότι «η δημιουργία του RISE, ενός δυναμικού, διεπιστημονικού κέντρου αριστείας, θα τοποθετήσει την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στο πεδίο των διαδραστικών μέσων, των έξυπνων συστημάτων και των αναδυόμενων τεχνολογιών. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί αρωγός και υποστηρικτής σ’ αυτήν την προσπάθεια. Εξάλλου, στο ΑΠΚΥ, η επιχειρηματικότητα, σε συνέργεια με τα γνωστικά αντικείμενα και τους επιστημονικούς τομείς που προάγει, διαμορφώνεται σε έναν από τους σημαντικούς άξονες της μόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης που παρέχουμε στους φοιτητές μας.»

Οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης της Κοινοπραξίας πραγματοποιούνται στη Λευκωσία, στην Πινακοθήκη Λεβέντη, τις 22 και 23 Ιουνίου 2015 στην παρουσία εκπροσώπων φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, του επιχειρηματικού κόσμου και ιδιαίτερα της κοινότητας των καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και φορέων πολιτισμού και δημιουργικότητας.

Η πρόταση για τη δημιουργία του RISE εξασφάλισε πολύ υψηλή βαθμολογία και κατετάγη 7η μεταξύ των 169 προτάσεων που αιτήθηκαν χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο της αρχικής φάσης της Δράσης TEAMING. Δίνεται τώρα η δυνατότητα για περαιτέρω διεκδίκηση επιχορήγησης για τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου βάσει του σχεδιασμού που θα εκπονηθεί στο επόμενο στάδιο, ύψους  15 εκατομμυρίων ευρώ, κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη χρονιά.


Call: H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017 (Teaming Phase 2)
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 739578


This project has received funding from the Government of the Republic of Cyprus through the Directorate General for the European Programmes, Coordination and Development.